vzpera-zn-000438rtxt80.jpg

Plotové sloupky - Zinkované

Univerzální sloupky slouží jako nosná konstrukce pletiva. Jsou vyrobeny ze švové trubky průměr 48mm, síla stěny 1,5mm (sloupek 170cm - z 38mm/1,5 stěny), s plastovými čepičkami a příchytkou. Vzpěry jsou vyrobeny ze švové trubky 38mm, vrchní konec je upraven ke sešroubování k svislému nosnému sloupku.

V případě členitého terénu doporučujeme konzultaci výšky sloupku s montážním pracovníkem. Sloupky je nutno zabetonovat do zámrzné hloubky min. 80cm ( z toho min 40cm do země trubky - zbytek podbetonovat). Rozteče mezi sloupky doporučujeme dodržet mezi 2,5 - 3m. Vzpěry slouží k zajištění rohu a konců plotu proti horizontálním tahovým silám. Veškeré rohové a koncové sloupky musí být zavzpěrovány. Na rovné úseky delší než 30bm je potřeba použít průběžné vzpěry. Na sloupky je možno přivrtat plastové úchytky k připevnění nap. drátu.