Mobilní panely

Mobilní panely slouží k dočasnému oplocení např. stavenišť, sportovních akcí, výkopů, k výstavbě provizorních plotů, dočasnému zabezpečení majetku, atd.. Panel se skládá ze svařované síťoviny, která je tvarově prolisována pro vyšší stabilitu a ze sloupků na každé straně, které jsou k síťovině přivařeny. Na levém sloupku je navařeno oko, které se nasadí při montáži na sloupek předchozího mob. panelu. Výhodou mob. panelů je vysoká ekonomická návratnost daná použitím panelů pro více akcí, vysoká bezpečnost, flexibilita, robustnost, velká variabilita, rychlost a nenáročnost montáže,atd... Panely se upevňují do betonových podstavců, které se pokládají na pevný povrch. System spojování je řešen zajištěním jednotlivých panelu drátěnými očky ve vrchní části panelů (součást panelu). Rovné plochy delší než cca. 20bm se musí zajistit vzpěrou KLASIK působící tlakem kolmo na rovnou plochu. Pro vstup slouží Mobilní branka (šíře 170cm), pro vjezd nákl. aut se mohou branky postavit proti sobě, čímž vznikne 2-křídlá brána ( šíře 340cm), nebo použít jeden panel jako bránu. Pro zvýšení bezpečnosti je nutno v místech s vyšší frekvencí pohybu aut a osob označit panely reflexní páskou V prodeji též neprůhledné mobilní panely. Betonové patky lze nahradit ocelovými trubkami zatlučenými do země, do kterých se zasunou jednotlivé sloupky panelů.